7 dagers tegning

Square

De siste årene har jeg fokusert på korte prosjekter for å ha en høy produksjonsgrad. Det var først nå på nyåret at jeg innså hvor lenge siden det var at jeg hadde fordypet meg i en tegning over en lengre periode.

Dette ukeslange prosjektet ble startet på en lørdag kveld, da jeg fant frem til et referansebilde jeg lenge hadde tenkt å ta i bruk. Motivet er katten min Sassa, som ikke lengre er iblant oss.

Referansefoto

Jeg delte inn bildet i et rutenett på 6 ganger 8, med felt på 5 ganger 5 cm. For å bearbeide utsnittet brukte jeg InDesign for å justere bildet i forhold til tegneflaten jeg hadde til rådighet (30 ganger 40 cm).

Tegning

Jeg delte inn papiret mitt i tilsvarende ruter, og brukte lørdagskvelden på å fylle inn formene veldig forsiktig og grovt. Søndag startet jeg på rutenettet, og tok for meg én og én rute for å plassere ut detaljer. Jeg brukte en hard blyant (H) over det hele.

Tegning med blyant, ca. to dager (lørdag og søndag)

Jeg tegnet på akvarellpapir, da jeg ikke hadde tegnepapir i større størrelse tilgjengelig. I utgangspunktet hadde jeg tenkt at dette skulle være en ren blyant-tegning, men når jeg hadde arbeidet meg gjennom rutenettet (og visket det ut etter hvert som jeg la inn detaljer), så følte jeg at det var verdt å ta sjansen på akvarell. Katten ligger i en litt utradisjonell posisjon (slik som katter ofte gjør), og jeg var engstelig for at det skulle være vanskelig å oppfatte hvordan Sassa gjemmer seg under poten sin.

Akvarell

Akvarell, ca. to dager (mandag og tirsdag)

Det ble bedre definert når jeg la på Sassa’s farger, men fortsatt forsvant posisjonen hennes veldig inn i terrassen.

Akvarell og blyant (H og 2B), to dager (torsdag og fredag)

Ved å legge til kraftigere kulører i underlaget og til en viss grad på Sassa, så kommer gesten hennes bedre frem.

Det mest givende med denne måten å arbeide på, var å kunne «sove på» om tegningen var ferdig eller ikke. Det å vite når en skal stoppe er viktig, og det er fort gjort å overarbeide en tegning.

Erfaringen med å tenge en større tegning var veldig givende, det er mye enklere å legge til detaljer når du har større areal å arbeide på. Det eneste aberet med å tegne stort var for min del å ikke ha stor nok scanner til å forevige verken stadiene eller resultatet.

Comment

2 Replies to “7 dagers tegning”

 1. Ꮐood day! This iѕ kind of off topic bᥙt I neеd some advice fгom
  аn established blog. Is it verʏ hard to sеt uр
  yօur oᴡn blog? I’m not νery techincal Ьut Ӏ can figure
  tһings out pretty fast. I’m thinking ɑbout setting սp mу own but I’m
  not sure wheгe to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Thаnk yοu
  https://kamuje.blogspot.com/
  web

  1. Hi!

   It depends on how customized you’d like it to be. I’m using WordPress, and it works very well. There are a few steps to take, but if you have little to non experience in web design, you can get a blog up’n running with a little effort. Here’s a nifty guide to check out if you’d like to try out WordPress: wpexplorer.com/get-started-wordpress-guide

   If that’s not what you’r looking for, I’ve heard a that Squarespace is really easy and quick to use.

   Best of luck on your journey,!

Leave a Reply

Your email address will not be published.