«Mio, min Mio»

Grafisk design for Teaterlaget i BUL i Nidaros’ sommerteater 2018: «Mio, min Mio».

Graphic Design for Teaterlaget i BUL i Nidaros’ Summer Theatre 2018: «Mio, min Mio».

Prosessen bak illustrasjonen

Jeg startet opp med å lese boken teaterstykket var basert på, og skisserte deretter ut mulige komposisjoner basert på elementene jeg ville ha med. Deretter brukte jeg arkivfoto som referanser for å tegne ut de ulike elementene på iPad pro i Adobe Sketch CC. For å ferdigstille elementene eksporterte jeg dem til Photoshop CC og finjusterte der det var behov. For å sette sammen elementene brukte jeg InDesign, og kunne arbeide med komposisjonen ut fra skissene mine, men også bearbeide helheten til å gå godt sammen med typografien.

I draw the illustration by an initial sketching process after reading the book. Then I found stock photos to use as guidelines and then did drawings of the different elements on iPad pro in Adobe Sketch CC. To finalize the elements, I took them to Photoshop CC and refined them where it was necessary, and finally assembled the piece in InDesign CC.

Mock-up for flyer fra originalmockups.com

Copyright © 2022 Bjørg Helene Design | All Rights Reserved | CleanPortfolio by Catch Themes