Vevelstad i 100

En jubileumsbok utgitt av Vevelstad Historielag og gitt i gave til Vevelstad kommune. Her var jeg en av to grafiske designere, der vi fordelte de 500 sidene mellom oss kapittelvis. I tillegg designet jeg forsiden og kapittelsidene, samt de seksjonene jeg eller viser frem her.

Trykkeri: Rønnes Print, Mosjøen
Opplag: 1 500

Forsiden er en kombinasjon av en abstrahert V og et fotoutsnitt av et kjent fjellmotiv fra Vevelstad kommune. Fonten som er brukt til Vevelstad i 100 viser at kommunen er ung og leken – til tross for alderen.

«Vevelstad i 10-års perioder»

Et av oppslagene som tilhører kapittelet «Vevelstad i 10-års perioder». Utdrag fra de  12 kapitlene er presentert for å gi noen av høydepunktene fra Vevelstads historie som egen kommune.

Kapittelsidene er viet til store oppslag med foto i fokus, og er ment å være en lett og innbydende introduksjon. Dette oppslaget introduserer en seksjon som tar for seg historiske gløtt i ti-års perioder.

Boken selges av Vevelstad Historielag, så ta gjerne turen innom dem for å se denne og flere publikasjoner vi har samarbeidet om!

Copyright © 2022 Bjørg Helene Design | All Rights Reserved | CleanPortfolio by Catch Themes